Wraps Veggies 12p

Quantity
Price: CHF 58.00

Description:

12 wraps of mozzarella pesto, mixed veggies, tapenade (olive relish).